Aile Hukuku

Aile Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;

 • Evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 • Nafaka,
 • Nesebin reddi,
 • Soy bağının kurulması,
 • Velayet,
 • Vesayet,
 • Kayyım,
 • Yasal danışmanlık hususları,
 • Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren diğer davalarda müvekkillerini temsilen davaların başlatılması ve takibi,
 • Yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi,
 • Miras yazımı ve korunması,
 • Aile Hukuku’ndan doğan tüm sorun ve uyuşmazlıkların çözümünde,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi,
 • Çekişmeli boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri,
 • Malvarlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Evlilik sözleşmesi olarak bilinen malvarlığı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Evlat edinme hususunda her türlü dava ve sürecin takibi,
 • Nişanlılık ve nişanlılığın sona ermesi halinde çıkan uyuşmazlıklar,
 • Aile konutu şerhi,
 • Evlenmede iddet süresinin kaldırılması,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir alınması,

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.