Av. Uğurcan KORUR

Av. Uğurcan KORUR

KURUCU AVUKAT
ugurcankorur

Uğurcan KORUR

Kurucu Avukat

Baro:
İzmir Barosu

Eğitim :
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)
Katip Çelebi Üniversitesinde İletişim ve Marka Yönetimi (Yüksek Lisans)

Eğitim ve Sertifika Programları:
– Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Sertifika Eğitimi (İzmir Barosu)
– 6284 Sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu Sertifika Eğitimi (İzmir Barosu)
– Adli Yardım Ortak Projesi Göç ve İltica Alanı Eğitimi (İzmir Barosu)
– Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Eğitimi (Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR))
– Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi – (İzmir Barosu ve İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası)
– CMK Eğitimi kapsamında; yakalama ve gözaltı, tutuklama, hukuka aykırı deliller sorunu, ceza yargılamasında deliller, doğrudan soru, kovuşturma evresi, duruşma pratik çalışması sertifika Eğitimi (İzmir Barosu)
– Sosyal Medyadan Elektronik Delil Toplama ve Değerlendirme konulu avukatlık tezi
– TOLES Hukuk İngilizcesi Eğitimi (DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ)

Yabancı Dil:

  • İngilizce

Uzmanlık Alanları:

  • Ceza Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Aile Hukuku
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku