Alacak Takibi

Alacak Takibi

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; müvekkillerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ihracat ve ithalattan veya her türlü sözleşmesel ilişkiden doğan, çek, senet, bono gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan alacakların tahsili ve takibi alanında müvekkillerine hizmet vermektedir. Müvekkillerimize alacak takibi sürecinde en kısa, planlı ve çözüm odaklı seçenekler sunulmakta olup süreç uzmanlıkla yönetilmektedir.

Korur Hukuk;

  • Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler,
  • İpotek takipleri,
  • Rehin takipleri,
  • Borçluların mal varlıklarının tespiti,
  • Mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki,
  • Mahcuzların satış süreci,
  • İflas erteleme işlemleri,
  • Borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması,
  • İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.