Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ticaret şirketlerine ve ortaklıklara Şirketler Hukuku alanında ve şirketlerin ticari işleyişlerinin her aşamasında gerekli her türlü hukuki desteği en geniş ölçüde vermektedir.

Korur Hukuk;

  • Şirketlerin, olağan ve/veya olağanüstü genel kurul kararları,
  • Şirketlerin, nitelikli yönetim kurulu kararları,
  • Şirketlerin, sermaye artırımı ve azaltımı,
  • Her türlü esas sözleşme değişikliği işlemleri,
  • Şirket birleşmeleri,
  • Şirket bölünmeleri,
  • Şirket nev’i değişiklikleri,
  • Joint Venture,
  • Hisse devir işlemleri,
  • Tescil ve ilanı için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gerekli başvuruların yapılması,

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.