İcra Ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;
Müvekkillerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ihracat ve ithalattan veya her türlü sözleşmesel ilişkiden doğan, çek, senet, bono gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan alacakların tahsili ve takibi alanında müvekkillerine hizmet vermektedir. Müvekkillerimize alacak takibi sürecinde en kısa, planlı ve çözüm odaklı seçenekler sunulmakta olup süreç uzmanlıkla yönetilmektedir.

Korur Hukuk;

 • İlamsız icra takibi başlatılması,
 • Menfi tespit davası,
 • İstirdat davası,
 • İcra takibinin iptali ve taliki,
 • Haczin gerçekleştirilmesi,
 • İhtiyati haciz talebinde bulunulması,
 • İlamlı icra takibi,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip,
 • İflas hukuku,
 • İcra takiplerinin başlatılması,
 • Takiplerin hızlı ve etkili biçimde sonuca ulaştırılması,
 • Başlatılmış olan icra takibine devam edilmesi ve itiraz edilmesi,
 • İtirazın iptali davasının açılması,
 • Borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılım sağlanması,
 • İflas talebi ve iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususunda şahıslara, şirketlere ve kurumlara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulması,
 • Alacak tahsili, rehin ve ipotek işlemlerinin yapılması,

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.