Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca verdiğimiz KVK hizmeti; uyum süreci, uyum sürecinin denetlenmesi, ilgili kişi başvuru süreçlerinin yönetilmesi, Kurul savunması ve Kurul′un uyguladığı yaptırımlara karşı ilgili yargı merciinde itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesini kapsamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hakkında idari para cezası ve/veya idari yaptırım uygulanan gerçek ve/veya tüzel kişilerin itiraz ve dava süreçlerini yürütmekteyiz.

Her geçen gün önemi giderek artan aynı zamanda ihlali halinde yaptırımların da çoğaldığı Kişisel Verilerin Korunması konusunda en güncel düzenlemeleri takip edip, müvekkillerimizin kişisel bilgilerini hassasiyetle korumaktan başlayarak, KVK mevzuatına uygun verilerin saklanması, işlenmesi ve hukuka uygunluğunun denetimi konusunda alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır.