Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Müvekkillerinin hak ve menfaatlerini dışarıya karşı güvence altına almak, tarafların aralarındaki ilişkin belirtilmesi, iradelerinin açık bir şekilde yansıtılması, karşılıklı borç ve edimlerin belirlenmesi, edimlerin ifası, tarafların yükümlülük ve sorumluluklarının belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini uzmanlıkla yürütmek ve gerekli risk analizlerini yaparak hukuki danışmanlık ve desteği sağlamaktadır.

Korur Hukuk;

 • Alım-satım sözleşmeleri,
 • İş sözleşmeleri,
 • Tek satıcılık sözleşmeleri,
 • Bayilik sözleşmeleri,
 • Eser sözleşmeleri,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Ariyet sözleşmeleri,
 • Rehin sözleşmeleri,
 • Taşınmaz satım vaadi sözleşmeleri,
 • Temlik sözleşmeleri,
 • Ortaklık sözleşmeleri,
 • Şirket ana sözleşmeleri,
 • Devir sözleşmeleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuatta geçen ve atipik ticari hayatta karşılaşılan her türlü sözleşmenin hazırlanması, revize edilmesi, karşı taraf ile görüşmelerin yapılması,

Başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.