Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Ekonominin temelini oluşturan ticaret faaliyetinin gerek bireysel gerekse de firmanın kuruluşundan başlayıp iç işleyişi dâhil olmak üzere verdiği/aldığı hizmet karşılığında yaşanabilecek sorunları en aza indirmek ya da çözüme ulaştırmak adına profesyonel olarak her geçen gün yenilenen ticaret normları çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Korur Hukuk;

 • Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi,
 • Şirket kuruluşu hakkında gerekli belgelerin toplanması ve resmi kurumlara başvuruların yapılması,
 • Ticari işletmenin devri,
 • E-ticaret konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Ticari görüşmelerin ve anlaşmaların yapılması,
 • Arabuluculuk başvurusunun yapılması ve sürecin takibi,
 • Yatırım teşvikleri hakkında danışmanlık verilmesi,
 • Ticari işletmenin rehni,
 • Malvarlığının veya işletmenin devralınması,
 • Yabancı sermaye transferi,
 • İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi,
 • Rekabet yasağına aykırı davranılmasından kaynaklanan zararlar,
 • Yayım sözleşmesi hazırlanması ve sözleşmeye aykırılıktan doğan her türlü haklar,
 • Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin mevzuattan doğan davalarda,
 • Borsa, sergi, panayır ve pazarlar, ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin hükümlerden doğan davalar,
 • Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan davalar,
 • Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bakımından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta sürecin takip ve yönetiminin yapılması başta olmak üzere ticari yargıda görülen tüm davalar hakkında

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.