Mülteci Hukuku

Mülteci Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;
Savaş ve zulüm sebeplerinden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalmış ve Türkiye’de sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isteyen bütün yabancılara yönelik kapsamlı hukuki danışma ve destek hizmetleri yürütmektedir.

Korur Hukuk,

  • Suriye’den gelen sığınmacıların tabi olduğu “geçici koruma uygulaması” çerçevesindeki hak, yükümlülükler ve usullere dair sorular ve karşılaşılan sorunlarla ilgili hukuki destek sağlama,
  • Irak, Afganistan, İran, Somali gibi diğer menşe ülkelerden gelen ve Türkiye’deki bireysel “uluslararası koruma prosedürü” çerçevesinde sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isteyen kişilerin tabi olduğu hak ve yükümlükler, resmi başvuru ve değerlendirme prosedürlerine dair sorular ve karşılaşılan sorunlarla ilgili hukuki destek sağlama,
  • Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi sığınmacılar bakımından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (GİGM) takip edilen ve karar verilen her türlü işlemlerle ilgili olarak olumsuz kararlar ve yasal itiraz yolları,
  • Düzensiz durumdayken yakalanmalarına müteakip sınır dışı amacıyla geri gönderme merkezlerinde, ya da havalimanları veya sınır kapılarında idari gözetim altında tutulmalarına karşın Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma talebi olan kişilere, tabi oldukları usuller ve haklar ile, yasal başvuru yolları,
  • Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma taleplerinin değerlendirilmesi sırasında ya da olumsuz sonuçlanmasına müteakip idari gözetim altında bulunan kişilere, tabi oldukları hak ve yükümlülükler ile başvurabilecekleri yasal itiraz yolları,

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.