İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;
Müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

Korur Hukuk;

 • İşçi veya işveren sıfatındaki tüm müvekkillerine bireysel iş sözleşmeleri hakkında,
 • İşçi ve işveren alacakları,
 • Rekabet yasağı sözleşmeleri,
 • Gizlilik sözleşmeleri,
 • Alt işverenlik sözleşmeleri
 • İş hukuku alanına konu olan sair sözleşmelerin hazırlanması,
 • Mevcut sözleşmelerin kontrolü ve revize edilmesi,
 • Şirketlere çalışanların alım sürecinden işten çıkış sürecine kadar olan aşamalarda hukuki danışmanlık,
 • Müvekkil şirketlerin personel özlük dosyalarının kontrolü ve müvekkil lehine hazırlanması,
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş hukuku konusunda güncel ve yerleşik Yargıtay içtihatları ışığında sözleşmelerin revize edilmesi,
 • İş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması,
 • İş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek sağlanması,
 • Kıdem tazminatı tahsili,
 • İhbar tazminatı tahsili,
 • Fazla mesai ücreti tahsili,
 • Ücret alacaklarının tahsili,
 • İşe iade sürecinin yürütülmesi,
 • Ölümlü iş kazaları,
 • Yaralanmalı iş kazaları,
 • İş sözleşmelerinin mevcut kanun hükümlerine ve yargı kararlarına göre düzenlenmesi,
 • Asıl işveren alt işveren ilişkisinden doğan işçilik alacakları,
 • Maddi manevi tazminat talepleri,
 • Eşit davranma borcu ve ayrımcılık tazminatı,
 • Hafta tatili ücreti ve fazla çalışma ücreti hesaplanması,
 • Kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminat gibi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklar,
 • İş sözleşmesinin haksız feshi,
 • Düzenli iş hukuku danışmanlığı hizmetleri verilmesi,
 • Ücret alacağının ödenmemesi,
 • Yıllık ücretli iznin kullandırılmaması,
 • Sendika,
 • Sosyal güvenlik,
 • Şirkete ilişkin insan kaynakları politikasının gözden geçirilmesi,
 • İş hukuku uyuşmazlıkları kapsamında risk yönetimi,
 • Mobbing sonucunda işçinin haklı feshi,
 • Türk İş Hukuku Mevzuatı çerçevesinde uyum süreçleri kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Dava şartı olan arabuluculuk başvurusu yapılması ve arabuluculuk görüşmelerinde temsil,

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.