Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Temsil ettiği gerçek ve tüzel kişilere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibini titizlikle sağlamaktadır. Bunların yanında Ceza Hukuku’na ilişkin her türlü konuda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Korur Hukuk;

  • Ceza Hukuku genel hükümlerden kaynaklanan suçlar,
  • Ceza Hukuku özel hükümlerden kaynaklanan suçlar,
  • Ceza Muhakemesi Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Aile Hukukundan kaynaklanan suçlar,
  • Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazından kaynaklanan durumlar,
  • Kabahatler Kanunundan kaynaklanan idari para cezalarında itiraz ve diğer hususlar,
  • Adli Sicil Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Denetimli serbestlik hakkında uyuşmazlıklar,
  • Basın Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Enerji Hukuku, Tıp Hukuku, Vergi Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku gibi hukuk dallarının Ceza Hukukunu ilgilendiren alanlarında,

Başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.