Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Korur Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal ve hizmetlerden doğan ihtilafların çözümü,
 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar,
 • Mesafeli sözleşmeler ile ilgili teknik ve hukuki problemler,
 • Abonelik sözleşmeleri,
 • Garanti belgesi ve bu kapsamında değerlendirilebilecek ayıplı malların sebep olduğu maddi ve manevi hasarlardan sorumluluk davaları,
 • Servis verme yükümlülüğü,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri nezdinde yönetilecek ihtilaflar,
 • İtiraz davalarının ikame edilmesi,
 • Reklam Kurulu huzurunda gerçekleştirilen müracaatlar ve savunmalar,
 • Tüketici Mahkemeleri yargılaması sürecindeki tüm işler,
 • Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde tüketicinin temsili,
 • Alım Satım Sözleşmeleri,
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi,
 • Tüketicinin şikâyetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek,
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması,
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

Konuları başta olmak üzere alanında uzman ve deneyimli avukatlarıyla müvekkillerine hizmet vermektedir.